Buskørsel

Rejsebetingelser for rejser med Nordsjællands Turistfart og Vitus Rejser

Tilmelding
Tilmelding er bindende.

Påstigning
Aftales ved tilmelding.

Afgangstid og sted
Aftales ved fremsendelse af billet og fremgår af billetten.

Ændringer
Ændringer i rute og program, samt prisstigninger og forhold vi ikke har nogen indflydelse på, såsom forsinkede og aflyste færger, lukkede seværdigheder og kirker, vejrlig der forhindrer gennemførsel af udflugter, tager vi forbehold for. Der tages forbehold for trykfejl.

Afbestillingsforsikring
Gouda Afbestillingsforsikring: Skal bestilles samtidigt med rejsen og giver mulighed for afbestilling af rejsen med lægeerklæring.

Busserne
Busserne er alle af 3- eller 4-stjernet standard. Der er seler i alle vore busser.

Pladser
Der tildeles faste pladser i bussen, alle er ikkeryger pladser.

Aflysning
Turene gennemføres ved minimum 30 tilmeldte.

Pas
Pas skal medbringes på alle ture til udlandet.

Rejseforsikring
Man skal selv sørge for at have en rejseforsikring ved ture til udlandet. Rejseforsikringen dækker bl.a. evt. hjemtransport ved alvorlig akut opstået sygdom.

Det er den enkeltes ansvar selv at sikre sig at man er forsikringsdækket uden for DK: Det gule og det blå sygesikringsbevis dækker IKKE hjemtransport v/sygdom, da disse IKKE er rejseforsikringer. Det gule sygesikringsbevis ikke i udlandet. Og det blå sygesikringsbevis dækker ikke kroniske og eksisterende sygdomme, der er ustabile. Det blå EU-bevis fås på kommunen.

Forbehold
Ret til ændringer i rejseruter, datoer, priser osv. forbeholdes, hvis det af tvingende grunde skulle være nødvendigt. Vi tager forbehold for fejl i kataloger og på hjemmesiderne: www.nordsjaellandsturistfart.dk

Tilmelding og depositum
Aftale om køb er bindende for begge parter, når depositum og evt. afbestillingsforsikring er rettidigt modtaget. Med indbetaling af depositum bekræfter kunden samtidig at acceptere de gældende vilkår for rejsen. Samtidig med tilmeldingen indbetales et depositum på 10% af rejsens pris, dog minimum kr. 2.000,- pr. person. På busrejser og krydstogter med bus dog min. kr. 1.000,- pr. person med mindre andet er anført/aftalt for den pågældende ydelse. Er depositum ikke indbetalt til tiden bortfalder aftalen.

Slutbetaling
Restbeløbet skal være indbetalt senest 61 dage før afrejsedagen med mindre andet er anført. Bemærk venligst, at krydstogter har restbetaling 91 dage før afrejse. Rejseplan og øvrige rejsedokumenter bliver fremsendt senest ca. 14 dage før afrejsen.

Priser
Alle priser i nærværende katalog er pr. person, når 2 personer deler et dobbeltværelse/dobbeltkahyt. Vi tager forbehold for trykfejl.

Ændringer
Pakkerejser: Med mindre andet er anført gælder følgende gebyrer: Ændringer mere end 60 dage før afrejse (for krydstogter dog 90 dage): kr. 500 person for busrejser. Flyrejser kr. 1.000,- pr. person. Senere ændringer betragtes som afbestilling og ny bestilling.

Bagage
Spørg Vitus Rejser om de gældende bagageregler for rejsen, hvis det ikke fremgår af rejsebeskrivelsen eller din billet. Busrejser: Max. 20 kilo pr. person.

Ekstraudflugter og -arrangementer
Disse gennemføres ved min. 10 personer. Bedes bestilt sammen med rejsen med mindre andet er anført under den enkelte rejse.

Indkvartering
Eneværelser er ofte små på ældre hoteller. 3-sengsværelser er ofte et dobbeltværelse med opredning.

Udflugter
Fravælger man at deltage på en betalt udflugt, får man ikke udgiften, måltider eller andre ydelser, der er inkluderet i udflugten refunderet.

Billetter til forestillinger, koncerter m.v.
Ved aflysning, ændring af arrangementet eller navngiven solist er Vitus Rejser ikke forpligtiget til at refundere mere end det beløb, arrangøren refunderer. Hvis et arrangement aflyses efter start, refunderes kun det beløb, Vitus Rejser evt. får tilbage.

Pladser i bussen
Har du brug for mere end ét sæde pr. person, skal dette oplyses ved bestillingen, og du har pligt til at kontrollere, at denne oplysning er påført billetten. (pris kr. 250,- pr. dag). Såfremt du ikke har informeret Vitus Rejser eller købt 2 sæder, forbeholder vi os ret til at flytte eller afvise gæster, der har brug for mere end ét sæde pr. person.

Særligt vedrørende krydstogter
På krydstogter må vi indordne os under vilkår, som fastsættes af skibets kaptajn og de lokale myndigheder. Dette kan betyde ændringer uden for Vitus Rejsers indflydelse. Rejserne er afhængige af vejret. Ekstremt højvande eller lavvande i floder og søer kan desuden betyde ændret rejserute. Vi må derfor tage det særlige forbehold, at angivne tidsplaner, udflugter m.v. kan blive ændret med kort varsel. Sådanne ændringer kan derfor ikke anses som fejl eller mangler, og Vitus Rejser kan ikke drages til ansvar herfor efter ”Lov om Pakkerejser”.

AFBESTILLINGSREGLER

  • Mere end 60 dage før afrejsen (for krydstogter dog 90 dage):
    – Det indbetalte beløb refunderes med fradrag af depositum.
  • Fra 60 dage og til og med 31 dage før afrejse:
    – 50% af rejsens pris er tabt.
  • Fra 30 dage og indtil afrejse:
    – Hele rejsens pris er tabt.

Afbestillingsforsikring ved akut sygdom
Med en Gouda sygdomsafbestillingforsikring er man dækket ved aflysning af sin rejse på grund af akut sygdom og andet. Læs om afbestillingsforsikring på side 142. Du får alle indbetalte beløb retur med undtagelse af prisen på afbestillingsforsikringen samt evt. afholdte udgifter til visering, koncertbilletter o.lign. som ikke kan refunderes. Forudsætningen er, at Vitus Rejser modtager besked om afbestilling inden afrejsen og senest 14 dage efter modtager lægeerklæring/dødsattest. Med forsikringen følger et lægeerklæringsskema, som skal udfyldes og underskrives af behandlende læge og returneres til Vitus Rejser. Udgiften til lægeerklæring betales af gæsten. Vitus Rejser er berettiget til at udpege læge til attestering.
Indsendes lægeerklæring ikke eller skyldes afbestillingen andre årsager, træder de normale afbestillingsregler i kraft, uanset årsag til afbestilling.

Bemærk: Afbestillingsforsikring skal købes sammen med rejsen og kan ikke fortrydes, da den træder i kraft fra bestillingsdagen og frem til afrejsedagen.

Rejseforsikring
Det anbefales at tegne en rejseforsikring som bl.a. dækker omkostninger ved ulykke, død, behandling af sygdom, hjemtransport samt tab eller beskadigelse af bagage. Oplysning og vejledning herom fås hos Vitus Rejser. Læs mere om rejseforsikringer her eller se mere på www.gouda.dk.

Kundens pligter
Kunden er forpligtet til at sørge for gyldigt pas og for rejsens gennemførelse nødvendige visa og vaccinationer. Inden indbetaling af depositum skal du kontrollere, at din billet er korrekt og i overensstemmelse med dine ønsker, at for- og efternavne samt pasnummer og udløbsdato i billetter, rejsepas og øvrige rejsedokumenter er korrekte og stemmer overens. Navn i flybillet skal være i overensstemmelse med navn i passet ellers kan man afvises ved check-in i lufthavne og skibshavne. Rejsebureauet påtager sig intet ansvar for følgerne af afgivelse af ukorrekte oplysninger. Det Gule Sygesikringsbevis skal medtages på alle rejser.

Dårligt gående
Det er en betingelse for at deltage i Vitus Rejsers rejser, at man er 100% selvhjulpen og kan klare sig selv på trapper, brosten – også med sin kuffert – samt på udflugter til fods. Man skal være almindeligt godt gående. Er man dårligt gående eller kan man ikke følge med gruppen, har rejselederen lov til at bede dig afstå fra en udflugt eller et arrangement (pengene refunderes ikke). Er du i tvivl om, hvorvidt du kan deltage på en given rejse, er du altid velkommen til at ringe og spørge.

Særønsker og diætkost
Vi noterer gerne ønsker om specielle værelser, diabetikerkost el. lign. Særønsker skal fremgå af billetten og kan ikke garanteres opfyldt.

Flytider i rejseplan og billetter
De i billetten og rejseplanen anførte tider er altid lokale tider. Efter udstedelse af flybilletter og rejseplan kan der forekomme tidsændringer. Kontroller derfor altid afgangstiderne i de fremsendte rejsedokumenter.

Skatter og afgifter
Ved væsentlige ændringer har Vitus Rejser ret til at opkræve/tilbagebetale skatter og afgifter på et beløb op til max.10% af rejsens pris. Ændringer vil blive varslet senest 20 dage før afrejse.

Pas, visum, vaccinationer m.m.
Husk pas på alle rejser til udlandet. Passet skal være gyldigt i mindst 6 måneder efter hjemkomst.
Har du ikke almindeligt dansk pas, skal dette oplyses til Vitus Rejser ved bestillingen. Rejsende uden alm. dansk pas har selv ansvar for de følger manglende indrejsedokumenter, visum m.m. måtte medføre.

Ved visering skal vi bruge dit pas. Passet udleveres igen i lufthavnen på afrejsedagen. Nærmere information sendes ca. 4-5 uger før afrejse.

Vi anbefaler, at man kontakter egen læge eller Seruminstituttet for oplysninger om vaccinationer.

Overdragelse af rejsen
Rejser kan ikke overdrages.

Ændringer/aflysninger
Vi tager forbehold for nødvendige ændringer eller aflysninger. Ved væsentlige ændringer kan kunden omkostningsfrit afbestille sin rejse, mens yderligere krav ikke kan gøres gældende. Vitus Rejser kan med 20 dages varsel aflyse en planlagt rejse.

Prisændringer efter aftalens indgåelse
Priser er baseret på de pr. 1/10-2010 gældende afgifter, tariffer og valutakurser. Vitus Rejser tager forbehold for prisstigninger/fald p.g.a. ændringer i valutakurser, transportomkostninger, herunder brændstofpriser, skatter, afgifter eller gebyrer for visse tjenesteydelser, såsom lufthavns-, landings- og startafgifter eller lignende. En prisforhøjelse skal varsles snarest muligt, senest 20 dage før afrejse og må ikke overstige 10% af rejsens pris. I modsat fald kan kunden omkostningsfrit afbestille rejsen. Det er dog en betingelse, at annulleringen meddeles Vitus Rejser umiddelbart efter, at kunden er blevet underrettet om prisforhøjelsen. Ved prisfald vil kunden blive informeret snarest herom. Prisfald inden for 20 dage før afrejse vil ikke blive refunderet. Hvis indenlandske skatter eller afgifter til det offentlige nedsættes eller bortfalder med virkning inden afrejsedagen er Vitus Rejser dog forpligtet til, at godtgøre den rejsende beløbet, såfremt det overstiger kr. 100.

Reklamationer
Eventuelle reklamationer under rejsen skal fremsættes over for luftfartsselskabet, arrangørens repræsentant på stedet (rejselederen), arrangøren eller rejsebureauet inden for rimelig tid efter, at kunden har opdaget manglen, således at manglen/fejlen kan afhjælpes med det samme og med mindst mulig ulempe for den rejsende. Der modtages ikke reklamationer over uensartede værelser. Rettes reklamationen direkte til det relevante luftfartsselskab eller arrangørens repræsentant på stedet, bør du sikre dig bevis herfor, hvis manglen/fejlen ikke kan rettes på stedet, og du evt. senere ønsker at rejse erstatningssag mod selskabet. Manglende reklamation vil normalt medføre tab af retten til senere erstatningskrav.

Kan et problem ikke løses tilfredsstillende på stedet, kan klagen fremsættes skriftligt til Vitus Rejser hurtigst muligt efter hjemkomst. Hvis klagen ikke behandles tilfredsstillende for gæst eller Vitus Rejser kan sagen henvises til Pakkerejseankenævnet, Røjelseskær 11, 3. sal, 2840 Holte, tlf: 45 46 11 00. Vitus Rejser anerkender ankenævnets kendelser.

Øvrige betingelser
Ret til ændringer i rejseruter, datoer, priser osv. forbeholdes, hvis det af tvingende grunde skulle være nødvendigt. Vi tager forbehold for fejl i kataloger og på hjemmesiderne: www.nordsjaellandsturistfart.dk og www.vitus-rejser.dk

Værneting/Lovret
Ethvert krav skal afgøres efter dansk ret. Klager eller søgsmål, som ikke kan afgøres af Pakkerejse-ankenævnet afgøres ved Sø- og Handelsretten i Danmark. Medlem af Danmarks Rejsebureau Forening medlemsnr. A0044. Rejsegarantifonden medlemsnr. 197. CVR-nr.: DK-59925628

Nødtelefon til Vitus Rejser
Ved sygdom og afbestillinger, der vedrører rejser, som afgår samme dag eller dagen efter kan telefon 40 32 64 66 og 51 58 55 00 benyttes, men kun uden for kontorets åbningstider.
Alle andre henvendelser skal ske i åbningstiden på tlf. 33 14 65 66. Der kan ikke bestilles rejser på nødtelefonnumrene.

Shopping Basket